Contacts

 

Nume Prenume

FUNCTIA

TELEFON

E-mail

 

Director

 

 

Serviciul Secretariat / ANTICAMERA

022311137

agentia.nucleara@anranr.gov.md

Direcţia Autorizări, Garanţii, Securitate Nucleară şi Radiologică

BĂLAN Ionel

Director adjunct-șef direcție

022311136

ionel.balan@anranr.gov.md

Serviciul Evaluare şi Autorizare

VASILIEVA Natalia

Șef serviciu

022311139

natalia.vasilieva@anranr.gov.md

COJOCARU Ala

Specialist principal

022311139

ala.cojocaru@anranr.gov.md

 

Specialist superior

 

 

Serviciul Garanţii Nucleare şi Neproliferare

 ZALUJNII Liliana

Specialist principal

 022311139

 liliana.zalujnii@anranr.gov.md

Serviciul Management Deşeuri Radioactive

 

Specialist principal

 

 

Sectia Control şi Supraveghere de Stat

 

Șef secție

022311134

 
MOLDOVAN Serghei

Inspector superior

022311134

sergiu.moldovan@anranr.gov.md

GHIMP Victoria

Inspector superior

022311134

victoria.ghimp@anranr.gov.md

 

 inspector

 

 

 

Inginer superior

022311134

 

 Serviciul Analiză, Monitorizare și Planificare

MURSA Elena

Șef serviciu

022311138

elena.mursa@anranr.gov.md

 

Specialist principal

022311138

 

Serviciul Registre

CHIRILĂ Petru

Specialist principal

022311138

petru.chirila@anranr.gov.md  

Serviciul Juridic şi Personal

MOVILEANU Teodor

Specialist principal

022311137

teodor.movileanu@anranr.gov.md

Serviciul Finanţe

CHIRIAC Tatiana

Contabil-șef

022311135

tatiana.chiriac@anranr.gov.md

 
       Grupul de reacționare la incidente MEST disponibil 7/24
tel. 022 311136
agentia.nucleara@anranr.gov.md