În perioada 08-09 august a.c. nu au fost semnalate depășiri ale valorilor normale ale fondului gama ambiental (conform informației parvenite de la Sistemul automat ”MIRA”)

Fluctuațiile debitului dozei ambientale gama înregistrate se situează în limitele normale ale fondului radioactiv
(media 0,126 micro Sieverți /oră sau  ≈ 12,6 micro Roentgen /oră) și sunt determinate doar de prezența și precipitarea radionuclizilor de proveniență naturală (produșii descendenți ai Radonului).
(1,0 micro Sievert = 1000 nano Sieverți sau ≈ 100 micro Roentgen)
    

 

Alte știri 

022 311137

LINIA TELEFONICĂ INSTITUȚIONALĂ PENTRU INFORMARE

Prin intermediul liniei telefonice, 
care este activă în orele de program 
(08.00 – 17.00, de luni pînă vineri), 
cetăţenii pot sesiza despre actele de corupţie comise de angajaţii ANRANR

CERERI ONLINE DE ELIBERARE A ACTELOR PERMISSIVE

Începând cu 18 mai 2020 se stabilește un program redus de primire și eliberare a documentelor - orele 09:00 – 12:00

Utilizați depunerea online a cererilor de eliberare a actelor permissive


Conferința părților Convenției privind Protecția fizică a materialelor nucleare și Amendamentului la ea. 

Declarația Republicii Moldova

   

PARTNERS